Text
Författare: Hedberg, Tor (1862-1931). Stadsmuseet i Stockholm

Nya Stockholm. Spårvägar. – Telefon / Tor Hedberg

Den här texten är ett utdrag ifrån Sveafolkkalender 1888. Hedberg ger dig sin syn på de två då ganska nya fenomenen, spårvägstrafik och telefoni. Han beskriver lite för- och nackdelar och ser på dem ur olika perspektiv.

Hedberg tycker att telefonen gör det mycket lättare att säga nej, jämfört med ett möte ansikte mot ansikte, och det är ju rätt ofta man behöver säga nej.

Spårvägstrafiken har fungerat bättre än förväntat, då man trodde att massor av olyckor skulle ske. 10 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad