Foto

Klara kyrkogård mot norra fasaden av Klara Västra Kyrkogata nr 16, Klara församlings kyrkoherdeboställe