Hornsgatan från Brunnsbacken västerut. T.v. Södra stadshuset, nuvarande Stadsmuseet
Foto

Hornsgatan från Brunnsbacken västerut. T.v. Södra stadshuset, nuvarande Stadsmuseet