Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Stadsfullmäktige i Börssalen, Börshuset på Stortorget

Uppdaterad