Foto

Interiör från Stadsfullmäktige i Börssalen, Börshuset på Stortorget