Foto

Repslagargatan söderut från Hornsgatan.

Till vänster i bild Hornsgatan 7 och till höger Repslagargatan 2.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Det ohyggliga mordet på Hornsgatan

Det ohyggliga mordet på Hornsgatan