Foto

Stockholms Stadion. Anläggningsarbeten vid Maratonporten mot Valhallavägen.