Text
Författare: Walberg, Carl Gustaf (1788-1821). Stadsmuseet i Stockholm

Ullas händelser, sann historia : samt fina bedragare i Stockholm

Denna skrift är uppdelad i tre olika berättelser:
1. Ullas händelser, sann historia,
2.
Fina bedragare i Stockholm,
3. Lowisa, eller den fordna skönheten.

Fina bedragare i Stockholm handlar om en ung man som är en stor bedragare och dessutom i akut behov av pengar. Han får höra talas om herr B, som är förlovad med en flicka i Finland. Fästmön har avlidit men det vet ännu inte fästmannen om. Bedragaren tänker lura till sig pengar från herr B. Det ska han göra genom att låtsas att flickan och hennes gamla mamma i Finland behöver en summa pengar som han naturligtvis är villig att skicka till dem!

Ullas händelser är skriven på vers. Vi får följa Ulla genom livet och det är inget smickrande porträtt som författaren tecknar av henne. Att kunna tala franska, kunna dansa sällskapsdanser och att vara en dam av klass är inte det viktigaste, tycker författaren. Sista meningen:"Ömkansvärd blir en telning ammad upp till flärd, och en wanheder för sina bygder."

Lowisa, eller den fordna skönheten handlar om utseendets betydelse för att få kärlek. Den är också skriven på vers. Vad händer när spegeln obarmhärtigt talar om att man inte längre är ung? Ur texten: "En sanning dock! Du aldrig mera skall behaga"... Men författaren ger hopp, det är trots allt inte den yttre skönheten som är det viktigaste. 23 sidor. Frakturstil.

Uppdaterad