Foto

Interiör av Hotel Rydbergs entré, Gustaf Adolfs Torg 24