Foto
Fotograf: Byström, Olof. Stockholms stadsmuseum

Färgargården

Uppdaterad