Foto

F.d. Kungl. dramatiska teatern vid Kungsträdgårdsgatan, interiör