Foto
Fotograf: Curman, Carl (1833-1913). Stockholms stadsmuseum

Åkarstation vid Engelbrektsgatan vintertid. I bakgrunden Johannes kyrka

Uppdaterad