Foto

Diskussionsafton på Kontoristföreningen med gymnastikuppvisning