Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Munkbrogatan norrut från nr 9

Uppdaterad