Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Munkbrogatan norrut från nr 9

Uppdaterad