Foto

Igenstängd gränd mellan Kindstugatan 10-12 och 8