Foto
Fotograf: Klemming, Frans Gustaf (1859-1922). Stadsmuseet i Stockholm

Tanto sockerbruk vid Årsta strandväg sett ifrån Årsta holmar

Uppdaterad