Foto

Tanto sockerbruk vid Årsta strandväg sett ifrån Årsta holmar