Större och mindre stenhus klättrar på ett högt berg. En hög gångbro till höger i bild. I förgrunden en mindre kur med snickarglädje.
Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Stora Glasbruksgatan med Stadsgården i förgrunden

En murrig vinterdag år 1909. Ovanligt folktomt, så vi gissar på en tidig morgon. Tar du sikte på gångbron där uppe till höger känns nog platsen igen. Eller Mosebacke vattentorn och Södra teatern som anas där uppe på Katarinaberget.

Framför oss ligger Stadsgården. Året är 1909 och då fanns varken KF-huset, Katarinavägen, restaurang Gondolen eller Saltsjöbanans terminal. Breddningen och omvandlingen av Stora Glasbruksgatan till Katarinavägen har påbörjats. 

Något av det mest typiska med Södermalm ryms i bilden. Höjderna och nivåskillnaderna. Ett myller av hus från olika tider. Vi ser inte närheten till vattnet - fotografen står med Strömmen i ryggen - men ser platsen där båtars last togs omhand för vidare transport. Den lilla kuren till höger ägs av ett av alla åkerier i trakten. Trots stillheten i bilden har detta varit en av Stockholms livligaste platser, århundradena igenom.

Uppdaterad