Foto

Hörnet av Stora Badstugatan 22 och Tunnelgatan. Pro Patrias barnbördshus