Foto

Hörnet av Götgatan 1 och Hornsgatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Götgatan

Götgatan