Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Nedgången till den brandfria avdelningen i Skånes enskilda bank i hörnet av Fredsgatan och Drottninggatan 5.

Uppdaterad