Foto

Skeppsbron n:r 18, salsinteriör

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Le Pont Naval dans la ville de Stockholm

Le Pont Naval dans la ville de Stockholm