Träd med bara grenar mellan husfasader.
Foto

Grev Turegatan 31, gårdsinteriör tagen från Skvalberget 15

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Grev Turegatan 29. Grannfastigheten Skvalberget 16, 17 är riven

Grev Turegatan 29. Grannfastigheten Skvalberget 16, 17 är riven

Kvarteret Skvalberget / Bo Ancker

Kvarteret Skvalberget / Bo Ancker