Foto

Västerut mot gårdssidan av Klara Västra Kyrkogata nr 16, Klara församlings kyrkoherdeboställe