Text
Författare: Hedrén, Johan Jacob (1775-1861). Stockholms stadsmuseum

Kort berättelse om S:t Jacobs kyrka ifrån dess första grundläggning, i sammanhang med den nu senast fulländade reparationen. Aflemnad till församlingen, då kyrkan efter nämde reparation öppnades till allmän gudstjenst nyårsdagen den : 1 januarii 1817

Det här är en berättelse om S:t Jacobs kyrkas reparation. Kyrkan invigdes år 1643 och ligger nära Kungsträdgården och Kungliga operan. Från och med invigningen och 104 år framåt gjordes en del mindre ändringar i inredningen. Inte förrän 1814 gjordes det en större renovering av kyrkan, altaret gjordes om, det lades in nytt golv och kyrkan fick en ny orgel. 15 sidor.

Uppdaterad