Foto

Landbyska verket, (bryggeri-) i kvarteret Träskbacken, gårdsinteriör