Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Landbyska verket, (bryggeri-) i kvarteret Träskbacken, gårdsinteriör

Uppdaterad