Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Brunkebergstorg 15, 1tr, Stockholms stads hantverksförening. Interiör från salong mot nordost.

Från år 1844 var denna magnifika sal festsalong i "De la Croix´ hotell" grundat samma år av Ferdinad de la Croix.
Här anordnades mycket populära dans- och musiktillställningar, teaterföreställningar och maskerader men även politiska sammankomster.
Verksamheten kom sedermera att gå under namnet "De la Croix´ salong".
1869 köptes byggnaden av Stockholms stads hantverksförening och verksamheten upphörde.

Byggnaden revs 1913.

Uppdaterad