Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Wolmar yxkullsgatan n:r 3, gårdsinteriör

Uppdaterad