Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Förgårdarne i villastaden. Ett par ord i en för hufvudstaden vigtig fråga

I början av 1870-talet köpte Stockholms byggnadsförening en tomt norr om Humlegården. Tanken var att de skulle bygga fristående hus med visst avstånd till varandra och till gatan, antingen enkla eller dubbla, en så kallad Villastad.

Då och då omkring 1890-talet var Villastadsområdet inblandad i olika rättstvister. Skriften berättar om två av dessa, ett av husen som det tvistas om är byggmästare herr Werséns hus. Han vill bygga ut åt Östermalmsgatan, men det är bara tillåtet att bygga åt Floragatan.

Skriften innehåller även ritningar på två av våningsplanen i huset som det tvistas om. 14 sidor.

Uppdaterad