Text
Författare: Bergstrand, Per-Emanuel (1834-1890). Stockholms stadsmuseum

Stockholms Djurgård. Gammalt & nytt af P.E. B-d.

Visste du att Djurgården har hetat Valdermarsön en gång i tiden? I den här skriften kan du läsa om Djurgårdens historia, och vilka personer som rörde sig däromkring. Ett par exempel på personer som har Djurgårdsanknytning är Gustaf Vasa, som byggde en ladugård där, och Bellman, som ofta var på Gröna lund.

Författaren tyckte att man så lätt glömmer detaljer och historier och ville med den här skriften bevara Djurgårdens historia. 89 sidor.

Uppdaterad