Foto

Stadshuset. Blå Hallen, detalj på södra kortsidan