Foto

Hörnet av Biblioteksgatan 3 - Mäster Samuelsgatan 7