Foto

Eldkvarnen 1, Stadshuset. Blå Hallen mot Snäckgången