Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Eldkvarnen 1, Stadshuset. Blå Hallen mot Snäckgången

Uppdaterad