Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Stadshuset. Prinsens galleri, detalj av tak

Uppdaterad