Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stockholms stadsmuseum

Stadshuset. Borgargården från NV

Uppdaterad