Litteraturtips
Författare: Alexis, Lennart. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm från sjösidan = Stockholm waterfront / Lennart Alexis ; photographer: Pia Ulin ; translation: Joan Tate

Det här är en speciell bok som bara består av tecknade bilder av strandlinjerna i Stockholm. Tittar man på uppslag 10 till exempel befinner man sig på Hammarbykanalen och ser Södra Hammarbyhamnen på vänstersidan och Södermalm på högersidan. Över de utritade byggnaderna står arkitekternas namn. Ett annorlunda sätt att överblicka staden. Den lilla text som finns är även översatt till engelska. 74 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad