Foto

Norrström sedd från Operaterrassen mot söder.