Foto

Nybrogatan 46 och 48

"Iskälkar" lyder skylten vid Nybrogatan 48.