Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Nybrogatan norrut från Kommendörsgatan.Kv Flundran

Uppdaterad