Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Nybrogatan 53 med Hotell Apollonia i samma byggnad

Uppdaterad