Foto

Statyn Fosterbröderna av Teodor Lundberg i parken, Nationalmuseum, Södra Blasieholmshamnen