Foto

Stadshuset. Blå Hallen, detalj södra kortsidan