Foto

Stadshuset. Snäckgången, detalj av fönsterdörr mot Gyllene salen