Foto

Gårdsinteriör vid Landbyska verket vid Engelbrektsplan