Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norrbro med Norrström mot Blasieholmen

Uppdaterad