Foto

Kungliga Vetenskapsakademiens Bergianska Trädgårdsskola 1906. Porträtt av chefen och personalen