Foto
Fotograf: Skålberg, N.. Stadsmuseet i Stockholm

Småstugeföreningen bildas i Åkeshov

Uppdaterad