Foto
Fotograf: Skålberg, N.. Stockholms stadsmuseum

Småstugeföreningen bildas i Åkeshov

Uppdaterad