Foto
Fotograf: Tideman, Sven. Stadsmuseet i Stockholm

Stadshuset. Borgargården från SO

Uppdaterad