Foto

Södra Blasieholmshamnen med Fersenska Terrassen och Palmeska huset