Foto

Värmdögatan n:r 53. Verner Groens malmgård

Adressen Värmdögatan 53 heter idag Malmgårdsvägen 53A. När fotografiet togs hette kvarteret Kritan, men det har delats upp och det vi ser på bilden ingår idag i kvarteret Vintertullen Mindre