Foto

Interiör från stora rummet på nedre botten på Wormsövägen 21 i Enskede småstugeområde