Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Norska ministerhotellet, Södra Blasieholmshamnen 4. T.v. Bolinderska huset

Uppdaterad